Kids experimenting with “cress in colours” – Børn eksperimenterer med “karse i farver”

 collage 1

So childhood is this sum of a long list of experiements…. just to see the excited look in the eyes of the children when starting a new experiment! My boys have named a place in the playroom ” the laboratory”; a place where they can experiment and investigate things - and it is so joyful to hear all the sounds and whispers when they unite behind the closed door in “the laboratory” to for example open and take apart another old electronic device and turn it into a new – their own – invention!

We also experiment with food…. and here we want to share with you an experiment which we made to see what happens to the planting and growing of cress seeds when coloring the cotton with edible spices. We found the most colourful spices we had in the kitchen at the time and made three different colours: YELLOW: turmeric – RED: blueberry dust and GREEN: chorella algae! – the colours of a traffic light!

Collage forberedelse 2

We started off with three glass of water and mixing in each glass 1-2 spoons of one spice to get a strong coloured water. Then put the cotton in the water to have it soak up the coloured water and pass it to another small glas, where you the seeds on top of the cotton.

After the planting of the seeds, each day at the breakfast table we followed the growing of the cress – it is a lovely seed for kids to plant and follow since it grows so fast! Poor a little water into each glass if they start to dry, but it should not be too humid.

rød farve

For the first two days all three colours grew iqually fast – but on day 3 the red one was left behind and kind of stopped growing…. and after another day it started to smell “not so good” and was therefore eliminated and stamped as a “no-go”!

gul og grøn færdige

The green and the yellow grew with same speed and after approx. 5 days they were both  ready to eat!! – Perfect, but during that fifth day the green one started to smell rather…. bad… and on day 6 it actually smelled so bad that we had to throw it away - turning it into another “no-go”….though the cress could still be cut off and eaten, since it had just the same taste as cress planted on non-coloured cotton!

Therefore THE WINNER IS:…… the YELLOW; the colour of sunshine…..!! which we still have on the table now after 9 days, with the same good neutral smell and as for the taste; the YELLOW tastes exactly as the cress we have planted in the non-coloured cotton!

the winner

We have had a lot of fun checking and smelling the cress every morning and surely the kids now know what is turmeric, chorella algae and blueberry dust – and they know the before and after smell of the three of them! – and hey, they also ate small bites of the cress along the way!

Which other spices could be used for this experiment!?

 DANSK:

Barndommen er jo en skøn lang liste af eksperimenter…. bare det at se spændingen i børnenes øjne når de starter et nyt eksperiment! Mine drenge har et sted i deres legeværelse som de kalder ” laboratoriet”; hvor de eksperimenterer og undersøger ting - og det er fantastisk at høre alle lydene og de hviskende børnestemmer når de sammen bag den lukkede dør til “laboratoriet” åbner, skilder ad og eksperimenterer med gamle elektroniske apperater og bygger nye opfindelser af delene!

Collage forberedelse

Vi eksperimenterer også med fødevarer…. og her vil vi dele et eksperiment som vi har lavet for at se hvad der sker med frøene og gro-processen af karse når vi farver vattet med spiselige krydderier….! Vi fandt de mest farverige krydderier vi havde i køkkenet den dag og lavede tre forskellige farver: GUL: gurkemele, RØD: blåbær støv og GRØN: chorella tang – farverne som i et trafiklys!

Vi startede med tre glas med vand hvori vi miksede farverne med 1-2 skefulde krydderi for hver farve/glas, for at få kraftig farve på vandet. Så lagde vi vattet ned i det farvede vand så det suger masser af farve til sig og tog det videre over i et andet lille glas og lagde frøene ovenpå.

alle paa fad med hænder

Hver dag hverefter følger vi gro-processen af karsen – det er skønt følge med i for børnene for karsen gror så hurtigt. Check om de måske skal vandes lidt, men de må ikke være alt for våde.

I løbet af de første to dage groede alle tre farver karse lige meget – men på tredjedagen var den røde bagud og den nærmest stoppede med at gro…. og efter endnu en dag begyndte den røde at have en “ringere lugt” og derfor måtte vi nu stemple den som en “no-go” og ikke en god ide, som vi kasserede!

thumbnail

Den grønne og den gule fortsatte med at gro i samme tempo og efter ca. 5 dage var de begge klar til at blive spist! – Perfekt, MEN i løbet af dag 5 begyndte den grønne at lugte lettere “dårligt”…. og på dag 6 lugtede det faktisk så dårligt at vi måtte smide den ud – men karsen kunne jo stadig først klippes af og spises, med samme smag som en neutralt sået karse - men altså den grønne er også en “no-go”!

Derfor – VINDEREN ER: …. den GULE; solskinsfarven….! som vi faktisk her efter 9 dage har stående på bordet, stadig med samme smukke gule farve og neutrale lugt – og mht. smagen, så smager den gule også nøjagtig som den karse vi har sået i vat uden farve!

gul ligger ned

Det har været sjovt og spændende at følge med i de tre farver karse hver morgen og nu kender børnene også særdeles godt hvad gurkemeje, chorella tang og blåbør støv er – og de kender før og efter duften af alle tre! – og hey, de spiste også løbende små bidder af karsen undervejs!!

Hvilke andre farvede krydderier kunne bruges til dette eksperiment?!

alle oppefra

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comment *