Kids making Dreamcatchers – Børn laver Drømmefangere

collage 1

My 4 year old boy is in a period of having bad dreams that wakes him – and us – up at night! So we spent this Saturday making Dreamcatchers to make sure the bad dreams are kept away from the boys at night and only allowing the good and funny ones to come through! And after just two nights with 3 Dreamcatchers hanging around the bed many more nice dreams have come through than bad ones, he says …..lovely work done by the Dreamcatchers; you just have to believe in it!!

We (two boys of 4 1/5 and 6 1/5 years old and me) used materials found in nature; the sticks and the feathers that has fallen of the hens in the garden – and then yarn, pearls, small bells etc. And we got so much into making them that we want to make more and more! You would need to help during the process, but many parts they can do by themself.

collage materialer børn 

So thought we would share our ideas of Dreamcatchers here on the blog for other girls and boys who might need to get rid of the bad dreams, letting only the good ones come!

Dreamcatchers can be done in so many different beautiful ways – here we share some of the ones we have made:

For one of them we used some sticks found in nature in the shape of a Y:

1. Tie on a small stick to “close” the triangle.

2. Weave up and down and around yarn no. 1 between the to fixed sides of the triangle.

3. then weave up and down yarn no. 2, just a few times and leave the ends hanging to put on pearls, small bells, feathers or the like.

felix med perler

The square one is made of a long stick cut into four pieces or four small sticks:

1. Tie the four small sticks together to form a square or rectangel

2. Wrap yarn across two opposite corners and tie with a knot. Do the same across the other two corners.

3. Add on (with a knot) two or more longer pieces af yarn and put on pearls, small bells, feathers or the like and put on a piece of yarn in the other end, for the Dreamcatcher to hang.

Materialer firkantet

The round one is with a thin and bendable stick from a bush in the garden:

1. With three or more different skeins of yarn wrap it around closely to cover the stick. When done, close the stick to a circle by tying the ends together and leave then ends of the yarn hanging.

2. With some of the yarn wrap it around the circle to cover some of the mittle, for example to form a star like we did – first wrapping one color yarn yn a v-shape and then another color of yarn and put on a string on the top end, to hang it.

rund collage

 This below white Dreamcatcher, which is made of the same stick as the above circular one, is a bit more “advanced”, and suitable for older kids or adults!

avanceret materialer sort

1.  Wrap the yarn around closely to cover the stick. When done, close the stick to a circle by tying the ends together and leave then ends of the yarn hanging.

2. With a sewing needle and some more yarn, put the needle though every 3 cm on the inside of the circle and make sure to hold the yarn loosely so that there are loops left between every time you put the needle through.

4. Next round leave the needle and just use the end of the yarn and do the same: put the yarn through the loops from first round and leave the yarn loosely.

5. 2nd and 3th round you do the same and after 3rd round you pull the yarn so that the all the loops are stretched towards the mittle and forms an inner cirkel. Tie a knot here.

6. As decoration, I put on three feathers and a piece of an old  – and broken – necklace with some lovely pearls on it.

7. put on a piece of yarn on the top for hanging.

advanced brun baggrund med sol

DANSK:

Min 4 årige dreng er i en periode med dårlige drømme som vækker ham – og os – om natten. Derfor brugte vi lørdagen til at lave Drømmefangere…. for at holde de dårlige drømme væk fra drengene om natten og kun lade de gode og sjove drømme komme igennem! Og efter et par nætter med 3 drømmefangere hængende omkring sengen har han haft flere gode end dårlige drømme…. TAK til drømmefangerne; man skal bare tro på at det virker!!

Fire dreamcatchers

Vi (mine drenge på 4 1/2 år og 6 1/2 år og jeg) har brugt materialer fundet i nauren: grene og fjer fra hønsene i haven – samtidig med garn, perler, små klokker etc. Der kom så mange flere ideer frem under processen at vi må lave flere de kommende dage! En voksen skal hjælpe under processen, men børnene kan lave meget af det selv.

tæt på Y

Så vi vil gerne dele vores ideer til at lave Drømmefangere her på bloggen til andre piger og drenge der måtte ønske sig Drømmefangere for at få de gode drømme!

Drømmefangere kan laves på mange smukke, sjove måder – her kommer nogle af dem vi har lavet:

Vi har brugt nogle “slage-bøsse” formede grene i Y formen til disse her:

1. Bind en lille gren på Y grenen for at “lukke” den og lave en triangel.

2. Væv noget af garn nr. 1 op og ned og rundt om siderne af Y grenen.

3. Med garn nr. 2 væves op og ned igennem garn nr. 1, blot et par gange, hvor enderne skal blive hængende ned over den påsatte gren og her kan man sætte perler, små klokker, fjer eller andet på.

start materialer Y

Den firkantede Drømmefanger er lavet af en lang gren der er savet i fire stykker, eller fire små grene:

1. Bind de fire grene sammen i hver ende for at forme en firkant eller rektangel.

2. Sno noget garn omkring to modsatte hjørner, afslut med en knude. Gør det samme mellem de to andre modsatte hjørner.

3. Bind to eller flere stykker garn/snor på den nederste kant og sæt perler, små klokker, fjer eller andet på disse. Sæt en snor på øverst så den kan hænges op.

y med firkant

Den runde Drømmefanger er lavet af en tynd, bøjelig gren der er bundet sammen til en cirkel.:

1. Med tre eller flere forskellige garner vikles der tæt rundt omkring hele grenen og der afsluttes med at den bindes sammen til en cirkel.

2. BInd fast med knuder og lad enderne hænge.

3. Med nogle af garnerne vikles der en trekant med en type garn, en eller to omgange, og en anden trekant med en anden type garn, så der dannes en slags stjerne. Sæt en snor på øverst så den kan hænges.

rund på hvid

Denne hvide Drømmefanger er lidt mere “avanceret” – og kan laves af større børn/voksne. Den er lavet af samme bøjelige gren som den ovenover:

Avanceret materialer

1.  Vikl garner omkring grenen og luk den sammen til en cirkel med knuder og lad enderne hænge.

2. Med en synål og noget garn puttes nålen igennem det viklede garn på indersiden af cirklen ved ca. hver 3 cm. Lad garnet være løst så der dannes løse let hængende snore mellem hver gang man putter nålen igennem.

4. Næste runde behøves nålen ikke, men selve garnet puttes igennem hver løkke hele vejen rundt, igen med løst garn.

5. 2. og 3. runde gøres det samme og efter 3. omgang strammes garnet til så alle løkkerne strammes mod midten og der bindes et par knuder for at det holder.

6. Som dekoration har jeg bundet tre fjer i og påsat en del af en halskæde (der var gået i stykker) med smukke perler på.

7. Sæt en snor eller garn i den øverste del for at den kan hænge.

med pude

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comment *