Knit a 3-color braided scarf – Strik et 3 farvet flettet tørklæde

1 collage

The cowl and scarf season is here…. fall is lovely with its colors, the tasty and rich autumn vegetables, the different nuts and seeds (just picked all the almonds from the almond tree in the garden the other day) – and fall is the time to start using the cowls and scarfs…. and time for making some new ones, preferably quick and easy projects….

This one is very easy and is made over two nights – and also suitable to use those leftovers skeins and mix colors:

Info and materials:

Yarn:  2 skeins (2 x 100g)  of Natural Wool and one skein (50 g) of Wilferts Firenze (50% wool, 25% alpaca, 25% acryl). Any yarn for needles no. 7 can be used – great way to use leftover yarn!

Two buttons: a size you can push through the stitches without “slipping” back out!

Needles: 7 EU

Gauge: 10 cm is approx. 10 stitches and 13 rows

Size: One size

Measurements:  When braided approx. 105 cm inside diameter. Length when it is not braided and lying flat is approx. 125 cm (depending on type of yarn, on this model the Wilfert yarn piece (off white) is 5 cm longer, which does not matter when it is braided or when each colour is tied separately).

3 collage

Finishing and Styling: Weave ind ends. Put each “braid-piece” together knitside against knitside and sew together, then turn knitside out so that the sewing is hidden inside. Tie a fringe to the end of each braid piece. (1 fringe = make 4 threads measuring 40 cm each. Fold threads double, pull through a hole between two stitches in the edge of scarf and pull ends through loop). Tie a 10 cm piece of yarn between two buttons. Put the scarf flat on the table and make a braid in each end, when both ends are braided pull one button through all six ends just where the fringes are which will close the two braids together. Instead of doing braids you can also just tie together each colour (photo up right!)

thumbnail

Pattern:

Cast on 120 stitches and knit 8 rows (garter stitch).

On row 9 bind off the first 45 stitches and knit the last 75 stitches. On next row bind off the first 45 stitches, change to 2nd colour, knit the next 30 stitches and continue with 2nd colour when you cast on 45 new stitches. Next row continue to knit the 75 stitches in 2nd colour and cast on another 45 stitches. Continue now to knit the next 7 rows in 2nd colour. On the next row bind off the first 45 stitches and knit the next 75 stitches. On next row bind off the first 45 stitches, change to 3rd colour and knit the next 30 stitches and then cast on another 45 stitches still in 3rd colour. Next row: continue to knit the first 75 stitches in 3rd colour and cast on another 45 stitches. Continue to knit the next 6 rows in 3rd colour. On next row bind off all stitches and the scarf is ready for finishing and styling.  

The 3 color braided scarf to be worn different ways, see photos for inspiration!

side cape close up

DANSK:

Så er det sæson for store tørklæder og cowls…. efteråret er smukt med alle dets farver, de smagfulde efterårs grønsager, de forskellige nødder og efterårsfrugter (er så heldig forleden at kunne høste mandlerne af mit mandeltræ i haven) – og efteråret er tid til at tage de store strikkede tørklæder og “halsedisser” frem – og tid til at lave nogle nye, for mig helst hurtige og letter projekter….

Denne opskrift er meget nem og kan laves på et par aftener – og den kan laves af enkelte garnnøgler der er tilbage fra andre projekter og der kan mikses farver:

bundet oppefra

Info og materialer:

Garn:  2 nøgler (2 x 100g)  Natur Uld og et nøgle (50 g) Wilferts Firenze (50% uld, 25% alpaca, 25% akryl). Alt garn beregnet til pinde 7 kan bruges – f.eks. overskydende nøgler fra andre strikkeprojekter!

To knapper (en størrelse der kan skubbes igennem maskerne uden at ”smutte” tilbage!)

Pinde: 7

Strikkefasthed: 10 cm er ca. 10 masker x 13 pinde

Størrelse: One size

Mål:  Når det er flettet ca. 105 cm diameter indvendig. Længde på færdigt tørklæde før det flettes ca. 125 cm (afhænger garntype, her er f.eks. fletninge-stykket i Wilfert garnet 5 cm længere, men det betyder ikke noget når det flettes eller hver farve bindes for sig).

Montering og Styling: Sy enderne fast. Sy hvert “fletninge-stykke” sammen ret mod ret og kræng den ud så syningen er gemt indeni. Afslut hvert stykke med en frynse (1 frynse = klip 4 tråde á 40 cm. Buk dem dobbelt, træk løkken gennem et hul mellem to masker i tørklædets kant og træk enderne gennem løkken). Bind et stykke garn på 10 cm mellem de to knapper. Læg tørklædet flat på bordet og lav en fletning i hver side, når begge ender er flettet trækkes den ene knap igennem alle seks ”fletninge-stykker” lige hvor frynserne er sat i og derved lukkes begge fletninger sammen. Tørklædet kan også bruges uden det er flettet, hvor man binder hver af ”flette-stykkerne” sammen, som var der tre tørklæder i et (foto øverst til højre.

collage person

Opskrift:

Slå 120 masker op og strik 8 pinde ret.

På 9. pind lukkes de første 45 masker af og de sidste 75 masker fortsættes i retstrik. På næste pind lukkes de første 45 masker af, skift til farve 2 og strik de næste 30 masker retstrik, fortsæt herefter med farve 2 og slå 45 nye masker op. Næste pind strikkes de 75 masker fortsat i farve 2 og slå yderligere 45 masker op. Fortsæt nu med de næste 7 pinde i retstrik i farve 2. Efter disse 7 pinde start den følgende pind med at lukke 45 masker af, strik de resterende 75. På næste pind lukkes de første 45 masker af, de næste 30 strikkes i farve 3, og herefter slås ekstra 45 masker op i farve 3. Næste pind: strik de første 75 fortsat i farve 3 og slå yderligere 45 masker op. Fortsæt nu med de næste 6 pinde i retstrik i farve 3. Luk alle masker af på næste pind. Og tørklædet er færdigt og klar til afslutning og styling.    

Tørklædet kan bruges på forskellig måder, se fotos for inspiration.

close up gine

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comment *