Knitting a Pleated Skirt – En strikket Plisseret Nederdel

collage 1

So this is my first knitted skirt, pleated and with four different colours, yes, I admit, I love colours – and mixing colours. The knitting of this one is easy, but the finishing and fitting is the tricky part! I started this knitting project in the end of summer ’14, seeing these colours as autunm/vinter colours (therefore the photos looking a bit “autumn-like”), but then I got into other projects along the way, so now the pattern is finally done and ready to post.

It is knit “op and down” and therefore the size of the hip (this is a “hip-skirt”; no waist, but all about the hips!!) is determined by the number of rows of each colour, i.e. the width of each pleat. The size worn on the photos is size M/L

  collage med knaphuller

To close the skirt around the hips I have used six small buttons and between these – and hidden – 5 snap fasteners…., but a zipper could also be a good choice here. And to fix/tye it even better aound the hips I put on a ribbon also either hidden or visible (cause, lets face it; knitted skirts often get a bit loose around the waist/hips!). The ribbon can easily be invisible since it is put through the outer and inner layer along the hips and tied in a knot next to the buttons either on the backside or frontside.

collage 2

Materials:

8 skeins of Drops 100 % Alpaca, i.e. 2 of each colour.

6 small buttons and 5 snap fasteners - or a zipper.

Size and measurements: The skirt is made in size M/L, with a hipline of 85 cm. Length is approx. 47 cm

Needles: 4 EU and crochet needle size 3 for making the loops to close the buttons.

Gauge: 5 cm = 10 stitches x 14 rows

Finishing: In one side and with the rightside up, start by folding one of the purl rows on color 1, place it just on the border to color 2, so that it makes three layers and so that the under-layer also just touches the border of color 3 to the other side. 

Put on fixing needles in each side of the colour/pleat, to make sure both upper and under layer is fixed to the fold next to them. Do the same with all colours/pleats and this will make the circle for the hip-line. Then sew along each line of color shift, where you have placed the fixing needles, about 20 cm down (depending how much closed and open pleats you want), making sure to sew together all three layers.

ved sammensygning

Now put the piece rightside against rightside and sew it together approx. 25 cm from the bottom and up. The remaining approx. 20 cm is for either buttons or zipper. Remember that both sides should be laid together in the three layers before sewing on buttons or zipper.

To get the nice pleated effect, the skirt should now be put in “pressure” – this part is important. I use an old babymattres on which I put a wet towel and on the towel the skirt carefully laid in the right pleated folds with fixing needles along each pleat – yes, here you will need several fixing needles! When the skirt is fixed nice and flat put another wet towel over the skirt. Then as “topping” use some heavy books, boxes or the like with good weight. Leave it for at least 14 hours or even better; until the towel is dry.!

Pattern:

Cast on 90 stitches with colour 1. *Knit stockinette stitches. On row 14 knit one row in stead of purl and continue with stockinette stitches for another 26 rows, then change to next colour* and repeat from * to * for all four colours, then start again with colour no. 1. Repeat 12 times, i.e. four times with the four colours. Now do another round of all four colours, starting with colour 1, but these pleats will be smaller and therefore you do a knit row on row 8 and continue with stockinette stitches on another 12 rows. When this is done one time with each colour bind off all stitches.

DANSK:

close up med hånd

Denne er min første strikkede nederdel, plisseret og med fire forskellige farver, ja, jeg indrømmer – jeg er ret vild med farver – og at mikse farver. Strikningen er her den nemmeste del, medens det er selve monteringen og afslutningen der tager tid og kan være lidt tricky. Jeg startede dette strikke projekt i slutningen af sommeren ’14 med tanke på disse farver som efterårs/vinter farver (derfor er der lidt “efterårs-miljø” på billederne!), men så kom der andre projekter ind over i løbet af efteråret, men nu er opskriften endelig skrevet og klar til at komme på her.

Nederdelen er strikket “op og ned” og derfor er omkredsen af hoften (det er en lavtaljet nederdel, jep, det er hofterne det handler om her!!) bestemt af det antal pinde der strikkes af hver farve, dvs. vidden af hver plissering. Denne er str. M/L

For at lukke nederdelen omkring hoften har jeg brugt seks små knapper og 5 – skjulte – hægter….. men en lynlås kunne være et ligeså godt valg! Og for at kunne “stramme” den lidt mere omkring hoften (for det er jo bare sådan at strikkede nederdele let kan blive lidt løse i taljen!) bruger jeg et bindebånd, som kan være synligt eller usynligt, da det sættes i mellem det yderste og det inderste lag rundt langs hoften og bindes i en knude lige ved knapperne, enten på inder- eller ydersiden.

på træ

Materialer:

8 nøgler Drops 100 % Alpaca, 2 af hver farve.

6 små knapper og 5 hægter – eller en lynlås på 20 cm.

Størrelse og mål: Nederdelen er lavet i str. M/L med et hoftemål på ca. 85 cm. Længden er ca. 47 cm.

Pinde: 4 mm EU og en hæklenål i str. 3 til at lave løkke som knappe”huller”.

Strikkefasthed: 5 x 5 cm = 10 masker x 14 pinde

Montering: Det strikkede stykke lægges med retsiden opad og i den ene ende foldes en af de strikkede vrangpinde på retsiden på farve 1 over langs skiftet til farve 2, så der laves tre lag og så det underste lag også rører ved skiftet til farve 3 til den anden side.

Sæt synåle i i hver side af folden, så alle tre lag er sat sammen med nåle. Gør det samme med alle “farver/plisseringer” således at der dannes en slags åben cirkel der bliver hoften. Sy nu de tre lag ved hver farve/plissering sammen ca. 20 cm ned (afhængig af hvor meget lukket/åben plissering der ønskes), der hvor alle synålene er sat i, det er vigtigt at alle tre lag sys sammen på en gang ved hver farve/plissering.

collage med knaphuller

Nu lægges den ret mod ret og sys sammen ca. 25 cm op nedenfra. De resterende ca. 20 cm er til enten knapper eller lynlås, som nu kan sys i; husk her at lægge begge sider sammen i de tre lag inden der sys knapper eller lynlås i.

For at få den rette plisserende effekt skal nederdelen nu lægges i pres – denne del er vigtig! Jeg bruger en babymadras, lægger derpå et vådt håndklæde og her ovenpå lægger jeg nederdelen. Læg den i de nøjagtige plisserings-folder, stræk den pænt ud og sæt synåle i hver sammensygning – ja, der skal bruges mange synåle! Når den ligger pænt og flat lægges endnu et vådt håndklæde over og som “topping” en masse tunge bøger, kasser eller andet med god vægt. Den skal ligge her i min. 14 timer, men gerne længere!

med rive ser ned

Opskrift:

Slå 90 masker op med farve 1. “Strik glatstrik. På 14. pind strikkes der vrang i stedet for ret og fortsæt så i glatstrik de næste 26 pinde. Herefter skiftes til den næste farve*. Gentag fra * til * for de fire farver og begynd igen forfra med farve 1. Gentag i alt 12 gange, altså fire gange med de fire farver. Nu fortsættes der en omgang til med alle fire farver, begyndende med farve 1, men disse plisseringer er mindre og der strikkes derfor en retpind på pind 8 og fortsættes med glatstrik på 12 pinde. Når dette er gjort engang med hver farve lukkes alle masker af.

på gine

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comment *